Số dư bình quân là gì? Ứng dụng và ví dụ về số dư bình quân

Posted by

Số dư bình quân là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực ngân hàng, liên quan đến các tài khoản vay hoặc tiền gửi của khách hàng. Việc hiểu và áp dụng số dư bình quân có ý nghĩa rất quan trọng để đánh giá mức độ sử dụng và tiêu dùng của khách hàng. Điều này giúp các ngân hàng thương mại và công ty tài chính có thể đưa ra các biện pháp tác động cụ thể. Vậy số dư bình quân là gì? Hãy cùng tìm hiểu và khám phá ứng dụng của nó trong bài viết dưới đây.

1. Số dư bình quân là gì?

Số dư bình quân là số tiền trung bình có trong tài khoản tài chính trong một khoảng thời gian nhất định. Đơn giản, số dư trung bình đề cập đến số tiền trung bình có trong tài khoản trong một khoảng thời gian cụ thể. Để tính số dư trung bình, chúng ta cộng các số tiền trong tài khoản và chia cho khoảng thời gian được đề cập. Có 4 loại số dư bình quân: số dư bình quân hàng ngày, số dư bình quân hàng tháng (AMB), số dư bình quân hàng quý (AQB) và số dư bình quân nửa năm.

Xem thêm:  Dự báo giá vàng 13/9: Tiếp tục giảm?

Ví dụ, nếu bạn muốn tính số dư trung bình hàng ngày trong khoảng thời gian năm ngày, bạn sẽ cộng số dư vào các ngày từ một đến năm và chia cho năm, vì đây là số ngày được đề cập. Số dư bình quân đơn giản giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc được tính bằng cách cộng số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ, sau đó chia cho hai. Số dư bình quân gia quyền có tính đến khoảng thời gian số dư ở một mức cụ thể trong thời gian đo lường.

Với việc tính toán số dư trung bình, chúng ta có thể tính phí tài chính cho thẻ tín dụng. Điều này giúp các công ty thẻ tín dụng tính toán số tiền lãi thẻ tín dụng tích lũy trong một khoảng thời gian nhất định.

2. Ứng dụng của số dư bình quân

Số dư bình quân có thể được áp dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, từ các tài khoản ngân hàng cho đến tài khoản đầu tư cá nhân. Việc biết số dư trung bình của bạn trong các khoảng thời gian cụ thể có thể giúp bạn giữ đủ tiền trong tài khoản để thanh toán các hóa đơn và tránh các khoản phí không mong muốn.

Bạn có thể sử dụng số dư trung bình để ước tính phí lãi suất thẻ tín dụng. Tùy thuộc vào khoảng thời gian bạn xem xét, việc tính toán số dư trung bình có thể nhanh chóng chỉ mất vài phút.

Xem thêm:  Kiềng Vàng 9999 1 Chỉ Giá Bao Nhiêu Tiền? Mua Ở Đâu?

Ngoài ra, số dư trung bình cũng giúp bạn quản lý dòng tiền để có thể thanh toán các hóa đơn. Bằng cách biết số dư trung bình hàng tháng, bạn có thể xem lại số dư hàng tháng trung bình của năm trước và xác định tính khả thi của việc thanh toán các hóa đơn từ tài khoản ngân hàng. Nếu không được, bạn có thể quyết định thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Nếu bạn muốn trả lãi suất thẻ tín dụng thấp hơn, hãy thực hiện thanh toán hàng tháng sớm hơn. Công ty thẻ tín dụng tính lãi suất dựa trên số dư trung bình hàng ngày của bạn. Bằng cách giảm số dư trung bình sớm hơn, bạn có thể giảm lãi suất phải trả hàng tháng. Số dư bình quân gia quyền có thể cung cấp thông tin quan trọng về những khoản phí bạn phải trả.

3. Ví dụ về số dư bình quân

Đây là một ví dụ về cách các công ty thẻ tín dụng tính toán số dư trung bình hàng ngày. Các công ty thẻ tín dụng phải công khai cách tính toán các khoản phí tài chính. Vậy, hãy xem cách họ tính số dư trung bình hàng ngày của bạn.

Giả sử bạn có số dư 1.000 đô la trong thẻ tín dụng của mình từ ngày 1 tháng 1. Vào ngày 10 tháng 1, bạn thực hiện một giao dịch mua trị giá 400 đô la. Khoản thanh toán đến hạn của bạn vào ngày 18 tháng 1 và bạn thanh toán 700 đô la. Vào ngày 25 tháng 1, bạn thực hiện một giao dịch mua trị giá 1.000 đô la, sau đó thanh toán 500 đô la vào ngày 28 tháng 1.

Xem thêm:  Giá thép hôm nay ngày 10/9/2023: Doanh nghiệp thép mở rộng đầu tư bất chấp giá thép “xuống đáy”

Số dư trung bình hàng ngày của bạn trong tháng 1 là:

  • 1.000 đô la * 9 ngày (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1) = 9.000 đô la
  • 1.400 đô la * 8 ngày (từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1) = 11.200 đô la
  • 700 đô la * 7 ngày (từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1) = 4.900 đô la
  • 1.700 đô la * 3 ngày (từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1) = 5.100 đô la
  • 1.200 đô la * 4 ngày (từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1) = 4.800 đô la

Để tính số dư trung bình hàng ngày, ta cộng tất cả các số dư cuối kỳ lại và chia cho số ngày trong kỳ kinh của bạn. Ví dụ trên, có 31 ngày trong tháng 1. Vậy, số dư trung bình hàng ngày của ví dụ trên là 1.129,03 đô la (35.000 đô la / 31).

Như vậy, số dư bình quân đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý tiền bạc của bạn. Biết số dư trung bình có thể giúp bạn tránh các khoản phí và cải thiện quản lý dòng tiền. Hãy sử dụng những thông tin này để tận dụng tối đa lợi ích có thể từ số dư bình quân trong tài khoản của bạn.

Đánh giá

Nguồn: https://hoclaixe12h.com