Nguyên vật liệu là tài sản ngắn hạn hay dài hạn?

Posted by

Nguyên vật liệu đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế. Một quốc gia có thể phụ thuộc vào một quốc gia khác về một nguyên liệu thô cụ thể hoặc tự sản xuất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem nguyên vật liệu có phải là tài sản ngắn hạn hay dài hạn không?

1. Nguyên vật liệu là gì?

Nguyên vật liệu là các thành phần mà doanh nghiệp sử dụng để sản xuất và kinh doanh. Những nguyên vật liệu này có thể được mua từ bên ngoài hoặc tự chế biến và dùng để tạo ra sản phẩm. Các nguyên vật liệu thường thay đổi về hình thái khi tham gia quá trình sản xuất và chiếm một phần quan trọng trong việc tính toán giá thành.

Xem thêm:  TOP 3 Website khảo sát kiếm tiền uy tín nhất 2023

2. Nguyên vật liệu là tài sản ngắn hạn hay dài hạn?

Tài sản ngắn hạn (tài sản lưu động) là các tài sản tồn tại và được sử dụng trong khoảng thời gian ngắn. Chúng đại diện cho toàn bộ tài sản mà một công ty dự kiến sẽ sử dụng, phân phối và thu hồi trong một năm hoặc chu kỳ kinh doanh.

Đối với các công ty có chu kỳ kinh doanh trên 12 tháng, thời gian sử dụng của tài sản lưu động dựa trên chu kỳ hoạt động của chúng. Tài sản ngắn hạn được thể hiện trong bảng cân đối kế toán của công ty – một trong những báo cáo tài chính bắt buộc mà doanh nghiệp cần phải lập mỗi năm.

Theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC, tài sản ngắn hạn phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác có thể chuyển đổi thành tiền, có thể bán hay sử dụng trong vòng không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo.

Tài sản dài hạn là các tài sản có thời gian sử dụng và thu hồi trên 12 tháng và có giá trị lớn (trên 10 triệu đồng).

Đối với nguyên vật liệu, chúng ta có thể coi chúng là tài sản ngắn hạn. Điều này bao gồm các công cụ, dụng cụ trong kho, nguyên liệu nhập khẩu và thành phẩm được lưu giữ tại kho bảo thuế. Những nguyên vật liệu này tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất và là căn cứ để tính giá thành.

Xem thêm:  Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hoá có giá trị sử dụng

3. Phân loại nguyên vật liệu

Có nhiều cách để phân loại nguyên vật liệu:

a) Căn cứ vào yêu cầu quản lý, nguyên liệu, vật liệu được chia thành các loại sau:

  • Nguyên liệu, vật liệu chính: Đây là các thành phần chính trong sản phẩm. Nó thường liên quan đến từng đơn vị sản xuất cụ thể. Trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ, không có khái niệm vật liệu chính và vật liệu phụ. Nguyên liệu, vật liệu chính cũng bao gồm các thành phẩm mua bên ngoài để tiếp tục quá trình sản xuất.

  • Vật liệu phụ: Đây là các thành phần không tạo thành sản phẩm cuối cùng nhưng có thể cùng với vật liệu chính tạo ra các thay đổi về màu sắc, mùi vị, hình dáng hoặc cải thiện chất lượng sản phẩm.

  • Nhiên liệu: Đây là các tài nguyên cung cấp nhiệt lượng trong quá trình sản xuất và kinh doanh.

  • Vật tư thay thế: Đây là những vật liệu được sử dụng để thay thế hoặc sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển.

  • Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Đây là các vật liệu và thiết bị được sử dụng trong công trình xây dựng cơ bản.

b) Căn cứ vào nguồn gốc, nguyên liệu, vật liệu được chia thành 2 loại:

  • Nguyên liệu, vật liệu mua bên ngoài.
  • Nguyên liệu, vật liệu tự chế biến, gia công.
Xem thêm:  Làm thế nào để hủy liên kết ngân hàng với ví ShopeePay?

c) Căn cứ vào mục đích và nơi sử dụng, nguyên liệu, vật liệu được chia thành 3 loại:

  • Nguyên liệu, vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất, kinh doanh.
  • Nguyên liệu, vật liệu trực tiếp dùng cho công tác quản lý.
  • Nguyên liệu, vật liệu trực tiếp dùng cho các mục đích khác.

4. Định mức nguyên vật liệu

Định mức nguyên vật liệu (BOM) là một danh sách đầy đủ các thành phần, cụm, bộ phận cần thiết để sản xuất một sản phẩm hoặc hàng hóa. BOM không chỉ liệt kê các thành phần mà còn cho biết số lượng cần thiết để tạo ra sản phẩm. BOM giúp hướng đến kết quả tích cực khi sản xuất số lượng lớn, vì vậy quan trọng để chia sẻ phiên bản chính xác của BOM với tất cả các nhóm liên quan.

Đây là tất cả thông tin về nguyên vật liệu là tài sản ngắn hạn hay dài hạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Chúng tôi sẽ rất vui lòng giúp đỡ bạn.

Đánh giá

Nguồn: https://hoclaixe12h.com