Giá vàng 9999 hôm nay bao nhiêu một chỉ?

Posted by

Thông tin giá vàng 9999 của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại các hệ thống trên toàn quốc liên tục được cập nhật một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Xem ngay giá vàng 9999 mới nhất hôm nay.

Giá vàng 9999 hôm nay 20/9/2023

Giá vàng 9999 hôm nay (20/9) ….

Diễn biến giá vàng 9999 tháng 9/2023

Ngày 5/9: Chiều mua vào là 56,15 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,95 triệu đồng/lượng.
Ngày 6/9: Chiều mua vào là 55,90 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,70 triệu đồng/lượng.
Ngày 7/9: Chiều mua vào là 55,90 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,70 triệu đồng/lượng.
Ngày 8/9: Chiều mua vào là 56,05 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,85 triệu đồng/lượng.
Ngày 9/9: Chiều mua vào là 56,05 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,80 triệu đồng/lượng.
Ngày 11/9: Chiều mua vào là 56,10 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,85 triệu đồng/lượng.
Ngày 12/9: Chiều mua vào là 56,20 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,95 triệu đồng/lượng.
Ngày 13/9: Chiều mua vào là 56 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,75 triệu đồng/lượng.
Ngày 14/9: Chiều mua vào là 56,15 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,90 triệu đồng/lượng.
Ngày 15/9: Chiều mua vào là 56,25 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 57 triệu đồng/lượng.
Ngày 16/9: Chiều mua vào là 56,45 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 57,20 triệu đồng/lượng.
Ngày 17/9: Chiều mua vào là 56,55 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 57,30 triệu đồng/lượng.
Ngày 18/9: Chiều mua vào là 56,75 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 57,55 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng 9999 tháng 8/2023

Ngày 1/8: Chiều mua vào là 55,95 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,75 triệu đồng/lượng.
Ngày 2/8: Chiều mua vào là 55,75 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,55 triệu đồng/lượng.
Ngày 3/8: Chiều mua vào là 55,60 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,40 triệu đồng/lượng.
Ngày 4/8: Chiều mua vào là 55,70 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,50 triệu đồng/lượng.
Ngày 5/8: Chiều mua vào là 55,85 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,65 triệu đồng/lượng.
Ngày 7/8: Chiều mua vào là 55,85 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,65 triệu đồng/lượng.
Ngày 8/8: Chiều mua vào là 55,75 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,55 triệu đồng/lượng.
Ngày 9/8: Chiều mua vào là 55,75 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,55 triệu đồng/lượng.
Ngày 10/8: Chiều mua vào là 55,65 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.
Ngày 11/8: Chiều mua vào là 55,65 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.
Ngày 12/8: Chiều mua vào là 55,75 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.
Ngày 13/8: Chiều mua vào là 55,60 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,30 triệu đồng/lượng.
Ngày 14/8: Chiều mua vào là 55,75 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.
Ngày 15/8: Chiều mua vào là 55,60 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,30 triệu đồng/lượng.
Ngày 16/8: Chiều mua vào là 55,60 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,30 triệu đồng/lượng.
Ngày 17/8: Chiều mua vào là 55,65 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,35 triệu đồng/lượng.
Ngày 18/8: Chiều mua vào là 55,65 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,35 triệu đồng/lượng.
Ngày 19/8: Chiều mua vào là 55,65 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,35 triệu đồng/lượng.
Ngày 21/8: Chiều mua vào là 55,60 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,30 triệu đồng/lượng.
Ngày 22/8: Chiều mua vào là 55,70 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,40 triệu đồng/lượng.
Ngày 23/8: Chiều mua vào là 55,75 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.
Ngày 24/8: Chiều mua vào là 55,90 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,70 triệu đồng/lượng.
Ngày 25/8: Chiều mua vào là 55,85 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,65 triệu đồng/lượng.
Ngày 26/8: Chiều mua vào là 55,85 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,65 triệu đồng/lượng.
Ngày 28/8: Chiều mua vào là 55,85 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,65 triệu đồng/lượng.
Ngày 29/8: Chiều mua vào là 55,90 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,70 triệu đồng/lượng.
Ngày 30/8: Chiều mua vào là 55,95 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,75 triệu đồng/lượng.
Ngày 31/8: Chiều mua vào là 56,10 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,90 triệu đồng/lượng.

Xem thêm:  Cho vay nặng lãi sẽ bị xử lý như thế nào?

Diễn biến giá vàng 9999 tháng 7/2023

Ngày 1/7: Chiều mua vào là 55,20 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,90 triệu đồng/lượng.
Ngày 3/7: Chiều mua vào là 55,10 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,80 triệu đồng/lượng.
Ngày 4/7: Chiều mua vào là 55,10 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,80 triệu đồng/lượng.
Ngày 5/7: Chiều mua vào là 55,00 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,70 triệu đồng/lượng.
Ngày 6/7: Chiều mua vào là 54,90 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,70 triệu đồng/lượng.
Ngày 7/7: Chiều mua vào là 54,90 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,70 triệu đồng/lượng.
Ngày 8/7: Chiều mua vào là 55,10 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,80 triệu đồng/lượng.
Ngày 10/7: Chiều mua vào là 55,10 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,80 triệu đồng/lượng.
Ngày 11/7: Chiều mua vào là 55,20 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,90 triệu đồng/lượng.
Ngày 12/7: Chiều mua vào là 55,45 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng.
Ngày 13/7: Chiều mua vào là 55,35 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng.
Ngày 14/7: Chiều mua vào là 55,85 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,55 triệu đồng/lượng.
Ngày 15/7: Chiều mua vào là 55,75 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.
Ngày 17/7: Chiều mua vào là 55,55 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,35 triệu đồng/lượng.
Ngày 18/7: Chiều mua vào là 55,30 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,30 triệu đồng/lượng
Ngày 19/7: Chiều mua vào là 55,80 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,60 triệu đồng/lượng.
Ngày 20/7: Chiều mua vào là 55,85 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,65 triệu đồng/lượng.
Ngày 21/7: Chiều mua vào là 55,65 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.
Ngày 22/7: Chiều mua vào là 55,65 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.
Ngày 24/7: Chiều mua vào là 55,65 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.
Ngày 25/7: Chiều mua vào là 55,75 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,55 triệu đồng/lượng.
Ngày 28/7: Chiều mua vào là 55,70 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,50 triệu đồng/lượng.
Ngày 29/7: Chiều mua vào là 55,80 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,60 triệu đồng/lượng.
Ngày 31/7: Chiều mua vào là 55,90 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,70 triệu đồng/lượng.

Xem thêm:  Tỷ giá Euro hôm nay 13/9/2023: Giá Euro chợ đen tăng 30,34 VND/EUR chiều bán

Diễn biến giá vàng 9999 tháng 6/2023

Ngày 1/6: Chiều mua vào là 55,45 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng.
Ngày 2/6: Chiều mua vào là 55,50 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,20 triệu đồng/lượng.
Ngày 3/6: Chiều mua vào là 55,40 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,05 triệu đồng/lượng.
Ngày 5/6: Chiều mua vào là 55,35 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,10 triệu đồng/lượng.
Ngày 6/6: Chiều mua vào là 55,45 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng.
Ngày 7/6: Chiều mua vào là 55,40 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,10 triệu đồng/lượng.
Ngày 8/6: Chiều mua vào là 55,30 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,00 triệu đồng/lượng.
Ngày 9/6: Chiều mua vào là 55,45 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng.
Ngày 10/6: Chiều mua vào là 55,40 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,10 triệu đồng/lượng.
Ngày 12/6: Chiều mua vào là 55,35 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,05 triệu đồng/lượng.
Ngày 13/6: Chiều mua vào là 55,40 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,10 triệu đồng/lượng.
Ngày 14/6: Chiều mua vào là 55,35 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,05 triệu đồng/lượng.
Ngày 15/6: Chiều mua vào là 55,35 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,05 triệu đồng/lượng.
Ngày 16/6: Chiều mua vào là 55,50 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,20 triệu đồng/lượng.
Ngày 17/6: Chiều mua vào là 55,45 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng.
Ngày 19/6: Chiều mua vào là 55,45 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng.
Ngày 20/6: Chiều mua vào là 55,45 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng.
Ngày 21/6: Chiều mua vào là 55,35 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,05 triệu đồng/lượng.
Ngày 22/6: Chiều mua vào là 55,30 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,00 triệu đồng/lượng.
Ngày 24/6: Chiều mua vào là 55,25 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,95 triệu đồng/lượng.
Ngày 25/6: Chiều mua vào là 55,25 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,95 triệu đồng/lượng.
Ngày 26/6: Chiều mua vào là 55,25 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,95 triệu đồng/lượng.
Ngày 27/6: Chiều mua vào là 55,35 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,05 triệu đồng/lượng.
Ngày 28/6: Chiều mua vào là 55,25 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,95 triệu đồng/lượng.
Ngày 29/6: Chiều mua vào là 55,15 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,85 triệu đồng/lượng.
Ngày 30/6: Chiều mua vào là 55,10 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,80 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng 9999 tháng 5/2023

Ngày 8/5: Chiều mua vào là 56 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,8 triệu đồng/lượng.
Ngày 9/5: Chiều mua vào là 56,15 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,95 triệu đồng/lượng.
Ngày 10/5: Chiều mua vào là 56,30 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 57,10 triệu đồng/lượng.
Ngày 11/5: Chiều mua vào là 56,30 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 57,10 triệu đồng/lượng.
Ngày 12/5: Chiều mua vào là 56,10 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,90 triệu đồng/lượng.
Ngày 13/5: Chiều mua vào là 56,15 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,95 triệu đồng/lượng.
Ngày 15/5: Chiều mua vào là 56,25 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 57,05 triệu đồng/lượng.
Ngày 16/5: Chiều mua vào là 56,35 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 57,15 triệu đồng/lượng.
Ngày 17/5: Chiều mua vào là 56,00 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,80 triệu đồng/lượng.
Ngày 18/5: Chiều mua vào là 56,00 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,70 triệu đồng/lượng.
Ngày 19/5: Chiều mua vào là 55,60 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,30 triệu đồng/lượng.
Ngày 20/5: Chiều mua vào là 55,90 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,60 triệu đồng/lượng.
Ngày 22/5: Chiều mua vào là 55,90 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,60 triệu đồng/lượng.
Ngày 23/5: Chiều mua vào là 55,70 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,40 triệu đồng/lượng.
Ngày 24/5: Chiều mua vào là 55,70 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,40 triệu đồng/lượng.
Ngày 25/5: Chiều mua vào là 55,60 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,30 triệu đồng/lượng.
Ngày 26/5: Chiều mua vào là 55,35 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,05 triệu đồng/lượng.
Ngày 27/5: Chiều mua vào là 55,45 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng.
Ngày 29/5: Chiều mua vào là 55,45 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng.
Ngày 29/5: Chiều mua vào là 55,45 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,15 triệu đồng/lượng.

Xem thêm:  Giá xe máy Super Cub C125 mới nhất ngày 15/9/2023: Xe Super Cub C125 bản tiêu chuẩn từ 86 triệu đồng

Diễn biến giá vàng 9999 tháng 4/2023

Ngày 1/4: Chiều mua vào là 54,8 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,5 triệu đồng/lượng.
Ngày 3/4: Chiều mua vào là 54,75 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,45 triệu đồng/lượng.
Ngày 4/4: Chiều mua vào là 55 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,7 triệu đồng/lượng.
Ngày 5/4: Chiều mua vào là 55,55 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,35 triệu đồng/lượng.
Ngày 6/4: Chiều mua vào là 55,25 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,05 triệu đồng/lượng.
Ngày 7/4: Chiều mua vào là 55,2 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56 triệu đồng/lượng.
Ngày 8/4: Chiều mua vào là 55,3 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,1 triệu đồng/lượng.
Ngày 10/4: Chiều mua vào là 55,15 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,95 triệu đồng/lượng.
Ngày 11/4: Chiều mua vào là 55,15 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 55,95 triệu đồng/lượng.
Ngày 12/4: Chiều mua vào là 55,45 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,25 triệu đồng/lượng.
Ngày 13/4: Chiều mua vào là 55,5 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,3 triệu đồng/lượng.
Ngày 14/4: Chiều mua vào là 56 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,8 triệu đồng/lượng.
Ngày 15/4: Chiều mua vào là 55,3 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,1 triệu đồng/lượng.
Ngày 17/4: Chiều mua vào là 55,3 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,1 triệu đồng/lượng.
Ngày 18/4: Chiều mua vào là 55,3 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,1 triệu đồng/lượng.
Ngày 19/4: Chiều mua vào là 55,6 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,4 triệu đồng/lượng.
Ngày 20/4: Chiều mua vào là 55,55 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,35 triệu đồng/lượng.
Ngày 21/4: Chiều mua vào là 55,65 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,45 triệu đồng/lượng.
Ngày 22/4: Chiều mua vào là 55,5 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 56,3 triệu đồng/lượng.
Ngày 24/4: Chiều mua vào là 55,5

Đánh giá

Nguồn: https://hoclaixe12h.com